Sprawdzanie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową (kontrola przebiegu prac) i uzgadnianiu możliwości wprowadzania, w razie potrzeby, rozwiązań zamiennych, koordynacja zamówień w oparciu o sprawdzonych dostawców i wykonawców. Nadzór autorski trwa do ustalonego terminu zakończenia inwestycji w oparciu o zakres opracowania.

Call Now Button