[2] PROJEKT KONCEPCYJNY

Opracowanie układu funkcjonalnego, propozycje układu ścian oraz ustawienia mebli, rysunki poglądowe 2D (rzut pomieszczenia wraz z układem mebli).