[1] FAZA WSTĘPNA

Zebranie informacji na temat projektowanej przestrzeni, inwentaryzacja, dokumentacja fotograficzna, konsultacja wstępnych założeń