Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych jest INP Inwestycje luksusowe wnętrza Ewa Steczkowska ul. Na Popielówkę 65G/2 32-087 Zielonki, NIP 945 18 60 293 Regon 120785519
2. Podanie przez Państwa danych osobowych i firmowych są konieczne do zawarcia i wykonywania usługi którą INP Inwestycje świadczy bądź świadczyło dla Państwa. Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane będą:
– do realizacji usług opisanych w zawartych umowie
– do fakturowania
– do przesyłania korespondencji mailowej
– do dochodzenia ewentualnych roszczeń, odszkodowań
– do udzielania odpowiedzi na Państwa wnioski
3. INP Inwestycje przetwarza te dane przez czas nieokreślony w trakcie, jak i po zakończeniu umowy. Przy czym przysługuje Państwu prawo do złożenia żądania zaprzestania korzystania z nich.
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa
5. INP Inwestycje informuje, że przysługuje Państwu prawo do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przeniesienia na zasadach określonych przez Ustawodawcę.

Call Now Button